Aktivně odpočinout a zažít


Československé opevnění

(též nazývána Benešova linie) je soustava pevností a pevnůstek vybudované Československem v letech 1935 - 1938 v pohraničí a na vybraných vnitrostátních příčkách. Chyše se nachází v blízkosti této linie a tak v okolních lesích a na loukách jsou tedy v hojném počtu ukryty opevnění vz. 37, tzv. řopíky. Řopíky byly vybudovány na základě politických změn v Německu a měly přibrzdit případný útok nepřátelské pěchoty do příchodu spojeneckých vojsk Francie. Řopíky byly stavěny tak, aby bylo vždy vidět z jednoho na druhý.