Aktivně odpočinout a zažít


Vitrážové muzeum

Vitrážové muzeum se nachází v obci Libyně nedaleko Lubence. Pro tyto účely byly vybrány (myslím si) ideální prostory ve zrekonstruovaném kostele sv. Jiljí. Tím byly učiněny dva dobré a prospěšné skutky. a.) záchrana památky b.) pěkné využití jejího prostoru. Tento projekt vitrážového muzea je vyjímečný i v celoevropském měřítku. Spatříte zde zejména kopie vitráží z doby románské, gotické, renesanční, nebo z konce 19. století, jejichž originály naleznete po uměleckých muzeích a kostelech celé Evropy. Dozvíte se tu např. i o způsobu výroby, nebo i něco více o druzích vitráží. V budoucnu si budete moci též osahat nářadí a materiály používané při výrobě. Toto muzeum je spojené přímo s výrobní dílnou SKLOART sídlící v Lubenci, takže si lze domluvit exkursi i přímo v provozovně a shlédnout, jak se dnes vitráže vyrábí.

Kultura - Každoročně na přelomu prázdnin a nového školního roku se zde pořádají tzv. "Festivalové dny v Libyni". V celodenním programu vystupují místní zájmové činnosti. Program prolíná vystoupení předních hudebních interpretů, divadel a šermířských skupin.

Okolí - Opravdu blízko Libyně se nachází rozhledna Vochlice, kterou též můžete navštívit.

Otevírací doba muzea:

Kromě víkendů v turistické sezóně je nutné vyzvednout klíče od kostela v provozovně SKLOART. V sezóně o víkendech je kostel otevřen 13:00 - 16:00h.

Kontakt:

Chyšská 109, 439 83 Lubenec

Tel.:     603 818 185

E-mail: skloart@skloart.cz

www.vitraze.skloart.cz

Vzdálenost z Chyše: 8 km SV (2 km z Lubence směr Podbořany)