Aktivně odpočinout a zažít


Zámecký park

Dnešní podoba zámeckého parku se začala budovat na počátku 18. století ve dvou etapách. Během 19. století ještě prošel změnami v přírodně krajinářský park. Jedná se o ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu. Při procházce parkem jistě každého zaujmou mj. barokní sochy představující postavy z řecké mytologie rozmístěné zejména poblíž fontány. Při stavbě parku bylo myšleno i na teatron (hlediště pod otevřeným nebem), dále zde můžete obdivovat budovu kovárny a doporučuji neminout ani letohrádek. Naleznete zde i mnoho vzácných dřevin, které v našich krajích běžně nespatříte. Ještě bych rád zmínil zbytky vodní kaskády, která přiváděla vodu ze 3 km vzdáleného kopce. Kaskáda byla sestavena z pískovcových kvádrů a bohatě zdobena sousošími vodních božstev i jiných výjevů. Park je dnes krásně upraven, tak určitě vybízí jak k procházkám, tak i jako prostor k relaxaci díky své rozmanitosti a klidu.