Aktivně odpočinout a zažít


Kostel sv. Petra a Pavla

Jedná se o nejstarší architektonickou památku ve Žluticích, která patří na Karlovarsku k nejcenějším. Budována byla od poloviny 14. stol. V interiéru se dochovaly fragmenty gotických maleb z roku 1435, renesanční figurální náhrobníky, hrobka Kokořovců, renesanční kamenná křtitelnice z roku 1603 a chórové lavice z roku 1686 s renesančními malbami. Barokní hlavní oltář se dvěma obrazy a sochami pochází z roku 1667. Chrám byl barokně upraven roku 1660. Další chloubou jsou vzácné barokní varhany z let 1774-75 od mistra Františka Prokopa Nolli z Úterý. Sousední barokní fara byla vybudována v roce 1764. Na budově fary se nacházejí sluneční hodiny, které ve slunečních dnech téměř přesně ukazují čas. Pod farou lze ještě spatřit jednu z pěti kamenných kašen, které dodnes připomínají středověké město Žlutice. Z nosder plastiky koně (pocházející z počátku 18. stol.) však tryskala voda naposledy v 80. letech 20. stol.