Aktivně odpočinout a zažít


Rozhledna Vochlice

Tuto, v Čechách ojedinělou, romantickou stavbu se podařilo jedné partě nadšenců po čtyřech letech  intenzivní rekonstrukce opravit a od roku 2010 opět zpřístupnit. Rozhlednu postavil v roce 1881 spolek lubeneckých turistů. Na přelomu 19. a 20. století se různé turistické spolky zasluhovaly o výstavbu podobných staveb ve svém okolí. Tato je jedna z nejstarších dochovalých svého druhu u nás, v původní podobě. Samozřejmostí a odměnou je výhled do širokého okolí. Sdružení, zasluhující se o obnovu této věže, se též stará o kostel sv. Jiljí v nedaleké Libyni, kde můžete v současnosti shlédnout unikátní výstavu vitráží z doby románské, gotické, renesanční, nebo z konce 19. století. Takže doporučuji spojit tyto dvě památky při jedné návštěvě.

Klíče od rozhledny je možné vyzvednout v Lubenci ve firmě SKLOART, nebo v sezóně o víkendu i ve vitrážovém muzeu v Libyni.

Kontakt:

Chyšská 109, 439 89 Lubenec

Tel.:     603 818 185

E-mail: skloart@skloart.cz

www.vitraze.skloart.cz

Vzdálenost z Chyše: 8 km SV (2 km z Lubence směrem na Podbořany)